Bl. Marija Terezija od svetoga Josipa (Tauscher), djevica

Bl. Marija Terezija od svetoga Josipa (Tauscher), djevica