Sv. Kuriakose Ilija Chavara, prezbiter

Sv. Kuriakose Ilija Chavara, prezbiter