Duhovna obnova za članove Škapularske bratovštine

Duhovna obnova za članove karmelske škapularske bratovštine okupila 25. svibnja 2019. kod sestara karmelićanki u Breznici Đakovačkoj pedesetak nositelja škapulara. Obnovu je predvodio karmelićanin iz Remeta, o. Danijel Čolo. Bogati program je bio ispunjen dvama predavanjima o. Danijela o životu svete Male Terezije i njezinom malome putu, te sudjelovanjem u molitvi Časoslova, svetoj krunici, te slavlju Euharistije sa sestrama karmelićankama. Između točaka programa bila je prilika i za osobnu molitvu, sakramenat pomirenja, te okrjepa i druženje hodočasnika u dvorani i dvorištu samostana.

Život s Bogom

Danijel je prolazeći kroz život svete Male Terezije naglasio tri glavne kreposti koje su obilježile njezin put: poniznost, povjerenje, te posvemašnja napuštenost od same sebe kako bi u njoj živio Bog. „Mala Terezija je bila sasvim obična, kao i mi. Borila se sa svojim slabostima, ali je imala otvoreno srce za Boga. Zato je Bog i mogao nešto napraviti u njoj“, naglasio je na početku o. Čolo. Uz brojne primjere iz svakodnevnog i obiteljskoga života predavač je približio slušateljima ljepotu života i predanja Bogu živeći svim srcem ono što vjeruju. Poseban naglasak je stavio na molitvu, slavljenje i življenje Euharistije kao središta i izvora kršćanskog života, te na konkretna djela ljubavi i čuvanje vlastite duše od okova mržnje i svega onoga što guši Boga u duši. Mala Terezija je velika svetica jer je u najobičnijim prilikama života imala hrabrosti ići protiv struje ovoga svijeta kako bi u svemu vršila ono što Isusa veseli. U svome životu već rano je iskusila da Više vrijedi govoriti Bogu, nego o Bogu. Stoga je o. Danijel potaknuo sve da po njezinu primjeru i oni moraju vjerovati da ih Bog razumije u svakoj njihovoj životnoj situaciji. Jer „Božja svemoć je svemoć ljubavi“.

Na koncu je u ime zajednice zahvalu voditelju i svim pristiglim hodočasnicima uputila poglavarica samostana s. Emanuela od Blažene Djevice Marije (Režek). „Oblačeći Gospin škapular ušli ste u obitelj Karmela te postali dionici svih duhovnih dobara Karmelskoga Reda. Znajući kako želite što dublje upoznati karizmu i život Karmela, te htijući da još više postanete svjedoci Božji u ovome svijetu, organizirale smo ovu duhovnu obnovu.“, naglasila je majka Emanuela.

Uz svjedočenja četiriju sestara o pozivu i životu u Karmelu, hodočasnici su na kraju programa susreli i cijelu zajednicu te uz preporuke u daljnje molitve posvjedočili i o blagodatima i duhovnoj koristi ove duhovne obnove.